Bijbelstudie

Bijbelstudie

Gedurende het winterseizoen is er ongeveer 1 x per maand op donderdagavond een Bijbelstudie-avond tussen 20.00 en 22.00 uur. Deze Bijbelstudies staan onder leiding van onze predikant en er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, of het onderling bespreken van vooraf opgestelde vragen n.a.v. het onderwerp.
Uiteraard is het ook voor belangstellenden uit andere kerken mogelijk om deze Bijbelstudie-avonden bij te wonen, die worden gehouden in de zaal van de Thaborkerk. Iedereen is van harte welkom!

Data voor de komende maanden DV:
Donderdag 7 oktober 2021
Donderdag 25 november 2021
Donderdag 9 december 2021

Naast deze Bijbelstudie-avonden in de zaal van de kerk worden er in het seizoen 2021-22 ook een aantal Bijbellezingen verzorgd door onze predikant.