Bijbelstudie

Bijbelstudie

Gedurende het winterseizoen is er regelmatig een Bijbelstudie-avond tussen 20.00 en 22.00 uur. Deze Bijbelstudies staan onder leiding van onze predikant en er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, of het onderling bespreken van vooraf opgestelde vragen n.a.v. het onderwerp.
Uiteraard is het ook voor iedere belangstellende mogelijk om deze Bijbelstudie-avonden bij te wonen, die worden gehouden in de zaal van de Thaborkerk. Van harte welkom!

Data voor de komende maanden DV:
Donderdag 12 januari 2023
Donderdag 26 januari 2023 (gezamenlijke avond met Ger. Gem. Bethaniëkerk)
Donderdag 9 februari 2023

Naast deze Bijbelstudie-avonden in de zaal van de kerk worden er in het seizoen 2022-23 ook een aantal bezinningsuren op het Heilig Avondmaal verzorgd door onze predikant: DV donderdag 16 maart 2023 en donderdag 15 juni 2023. Deze avonden zijn uiteraard ook vrij toegankelijk en zijn van 20.00 tot 21.00 uur.