Gemeente informatie

Gemeente informatie

Informatie over de gemeente

Onze gemeente telt zo’n zeven ambtsdragers: één predikant, drie ouderlingen en drie diakenen. Zij zijn op een bijzondere manier dienstbaar binnen de kerk.

Onze predikant  is geroepen om op zondag te preken, geeft catechisatie aan de jongeren en geeft pastorale zorg. De ouderlingen geven leiding aan de gemeente. De diakenen geven praktische hulp, bijvoorbeeld aan de armen.

Predikant

Graag willen we u kennis laten maken met onze predikant.

Wilt u zich kort voorstellen?

Mijn naam is W.L. van der Staaij, geboren in 1977. Ik ben getrouwd. Mijn vrouw en ik hebben zes kinderen gekregen. Na mijn VWO-examen ben ik de studie Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan volgen aan de Faculteit der Historische- en Kunstwetenschappen. Na mijn studie ben ik lange tijd werkzaam geweest als journalist. Na een opleiding theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn ben ik in 2018 bevestigd tot predikant in de Thaborkerk.

Hoe ziet uw week er uit?

Als dienaar van het Woord van God ga ik op zondag voor in de kerkdiensten. Doordeweeks bereid ik me daarop voor, bezoek ik gemeenteleden in allerlei moeilijke, verdrietige, maar ook vreugdevolle situaties en leg ik belangrijke Bijbelse woorden aan jongeren en ouderen van de gemeente uit tijdens diverse bijeenkomsten.

Mag iemand van buiten de kerk contact opnemen met u?

Uiteraard! Dat kan persoonlijk, maar ook via de telefoon of via de mail.

Ds. W.L. van der Staaij, predikant@cgk-scheveningen.nl

Kerkenraad

De taakverdeling binnen de kerkenraad is als volgt:

Predikant

ds. W.L. van der Staaij (voorzitter)

Ouderlingen

G.H.C. van den Berg

M.R. de Jongh

R. Plugge

Diakenen

A. Bargeman

J.G. den Haan

W.D. Taal (scriba)

Overige contactpersonen

Koster J.W.Taal
E-mail: koster@cgk-scheveningen.nl

Scriba W.D. Taal
E-mail: scriba@cgk-scheveningen.nl

Penningmeester M.R. de Jongh
E-mail: penningmeester@cgk-scheveningen.nl

Bankrekening NL08 INGB 0000 1464 43 t.n.v. de penningmeester CGK ’s-Gravenhage-Scheveningen

ANBI

Wilt u de ANBI gegevens bekijken? Dit kan via: https://cgk.nl/anbi/s-gravenhage-scheveningen