Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Geschiedenis
De gemeente is op donderdag 18 juli 1946 officieel geïnstitueerd. Het aantal leden bedroeg toen 232. De eerste Scheveningse predikant was ds J.C. van Ravenswaay, die zijn intrede deed op 20 september 1951. In 1966 nam hij na een ambtstermijn van bijna 15 jaar een beroep uit Arnhem aan.
Op 29 juni 1967 werd hij opgevolgd door ds. G. Bouw. Na 20 jaar de gemeente te hebben gediend nam hij in 1987 een beroep aan naar Urk.

Zijn opvolger was ds. P. van Zonneveld. Hij diende de gemeente van 1989 tot 1993.
Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente werd op 10 juni 1994 een kandidaat met handoplegging tot predikant bevestigd: drs. G. J. Capellen. Hij diende de gemeente tot 2006.

Ds. W.E. Klaver deed in 2009 zijn intrede in de gemeente. Op zaterdag 20 augustus 2016 nam ds. hij vanwege zijn vertrek naar Hamilton (Canada) afscheid van de gemeente.
Sinds 7 juli 2018 is ds. W.L. van der Staaij verbonden aan de gemeente. Hij is daarmee de zesde predikant sinds de officiële instituering.

Belijdenis
Als kerk zijn we aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hiermee belijden we dat Christus de Koning is van Zijn kerk. De naam ‘gereformeerd’ verwijst naar de Reformatie van de kerk in de 16e eeuw. De reformatorische belijdenisgeschriften vormen dan ook de belijdenis van onze kerk. De grondslag van de gemeente is de belijdenis aangaande de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het doel van het gemeente-zijn is de eer van Gods Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Christus heeft beloofd aanwezig te zijn waar Zijn gemeente in Zijn naam bijeenkomt.

Liturgie
Onze liturgie is traditioneel. We zingen in onze kerkdiensten Psalmen in de berijming van 1773 en lezen uit de Statenvertaling. Tijdens de kerkdienst staat het Woord van God centraal. Daarom neemt de prediking tijdens de dienst ook een grote plaats in. U bent uiteraard van harte welkom om een dienst bij te wonen!