Renovatie Thaborkerk vanaf zomer 2023

Vanwege een verbouwing van de Thaborkerk worden onze kerkdiensten momenteel gehouden in de Eben-Haëzerkerk. Ook daar bent u welkom! De kerk is aan de Nieuwe Laantjes 120 in Scheveningen. De (gewijzigde) aanvangstijden op zondag zijn 10 uur en 17.30 uur. Zie voor de actuele kerktijden ook deze site. Bij vragen kunt u terecht bij onze koster Johan Taal: 06-10198236.

Het is onder andere de bedoeling dat de huidige kerkzaal wordt verkleind, het dak wordt vernieuwd en dat aan de achterzijde van het huidige kerkgebouw er een inpandige pastorie komt. De kosten van deze renovatie moeten in principe worden gedekt uit de recente verkoop van de pastorie.

We zouden het als kwetsbare stadsgemeente zeer op prijs stellen als er ook van buiten onze gemeente praktische of financiële steun voor deze renovatie wordt geboden waar mogelijk. Het bankrekeningnummer van onze gemeente is NL08 INGB 0000 1464 43 t.n.v. de penningmeester CGK ’s-Gravenhage-Scheveningen o.v.v. gift renovatie.

Voor meer informatie over daadwerkelijke praktische steun -die vanaf 2 juli welkom is- kan er contact worden opgenomen met de scriba van de kerkenraad, W.D. Taal: scriba@cgk-scheveningen.nl of 06-44782019. Vele handen maken licht werk!

Als kerkenraad en gemeente hopen en bidden we dat deze renovatie er aan mag bijdragen dat ook in de nabije toekomst onze kleine gemeente kan blijven voortbestaan in een grote stad als Den Haag.