Liturgie voor zondag 26 februari 2023

Op zondag 26 februari 2023 hoopt om 10 en 17 uur ds. W.L. van der Staaij ons voor te gaan in beide diensten.

De drie collecten in deze diensten op deze tweede lijdenszondag van dit jaar zijn bestemd voor kerk, diaconie en de kerkelijke kassen. Allen een goede en gezegende zondag toegewenst!

Dit is de liturgie voor deze zondag:

10 uurOp weg naar Golgotha-2
TekstJohannes 13 : 30b
ThemaEn het was nacht
1. Om te huiveren
2. Om te aanbidden
LiturgiePs. 43 : 1 en 3
Wetslezing
Ps. 139 : 14
Schriftlezing: Johannes 13 : 1 – 30
Ps. 22 : 1 en 6
Ps. 42 : 5
Ps. 119 : 65   

Gespreksvragen n.a.v. preek ochtenddienst

  • Wat is nu ten diepste de zonde van Judas geweest?
  • Wat is het gevaar als wij op het pad lopen waarin we onszelf handhaven?
  • Op welke wijze schittert de liefde van Christus in deze nacht van Judas’ verraad?

17 uurHeidelbergse Catechismus
TekstJohannes 14 : 26 n.a.v. HC 20
ThemaHemelse hulp
1. De Trooster
2. De troost
3. De getroosten
LiturgiePs. 25 : 2 en 6
Schriftlezing: Johannes 14 : 15-31
Ps. 29 : 5 en 6
Geloofsbelijdenis
Ps. 119 : 3 en 47
Ps. 146 : 3
Gebed des Heeren : 9  

Gespreksvragen n.a.v. preek middagdienst:

  • ”De Heilige Geest zal u alles leren”, zegt de Heere Jezus tegen Zijn discipelen. Welke lessen geeft de Heilige Geest?
  • Wat houdt het in dat de Heilige Geest je alles indachtig maakt wat Christus gezegd heeft?
  • Welk verband ligt er tussen wie de Heilige Geest is en wie de getroosten van zichzelf zijn?

Klik hier om naar de pagina met de uitzendingen te gaan om deze online bij te wonen. U bent uiteraard van harte welkom in de diensten!