Update #1: Verhuizing & Meer

Bij deze willen wij, als commissie huisvesting, de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting met u en jou delen.


Allereerst willen wij iedereen hartelijk bedanken die zich heeft ingezet rondom de verhuizing! Zij het met een kwast of een sopje, een pan eten of weer iets anders…, het heeft er allemaal toe geleid dat de verhuizing op 23 november met succes plaats kon vinden: van de Van Bleiswijkstraat naar de Anna Paulownastraat 117-9. Overig meubilair kon bij een gemeentelid uit de CGK Nieuwkoop in de opslag. Dit is zaterdag 26 november naar Nieuwkoop gebracht. Ook voor iedereen die hierbij mee heeft geholpen onze hartelijke dank!


Een week later op 30 november heeft de overdracht van de pastorie aan de Duitse school plaats gevonden. De akte bij de notaris is getekend, wat de Duitse school nu wettige eigenaren maakt. Wat we nu van de Duitse school weten, is dat zij de pastorie in de eerste plaats gaan gebruiken als woning voor eigen personeel. Dit kregen wij o.a. te horen op de omwonenden-avond (18 november). Wij hebben op deze avond iets mogen vertellen van onze plannen. Met een groep van 25 man hebben we zo een goede avond gehad.


En nu, wat is de volgende stap? De aannemers/installateurs voor de renovatie zijn benaderd. We hopen hier binnenkort offertes van te ontvangen.

Tot zover de nieuwste ontwikkelingen. We hopen en bidden om Gods zegen over dit alles. Mocht u naar aanleiding van deze update nog vragen hebben, weet dan dat u altijd bij ons terecht kan.


Hartelijke groet,
De Commissie Huisvesting