Liturgie zondag 16-01

DV zondag 16 januari 2022 hoopt in de beide diensten om 10 en 15 uur ds. W.L. van der Staaij voor te gaan. Hier volgt de liturgie:

10 uurZoon des mensen-1
TekstLukas 19 : 10
ThemaChristus’ onbegrijpelijke zondaarsliefde
1. Zijn zoekende liefde
2. Zijn zaligmakende liefde
LiturgiePs. 65 : 2
Wetslezing
Ps. 51 : 1
Schriftlezing: Lukas 18 : 35 – 19 : 10
Ps. 139 : 1 en 14
Ps. 72 : 7
Ps. 89 : 8
15 uurHeidelbergse Catechismus
TekstHandelingen 16 : 13-15 n.a.v. HC 7 (3)
ThemaEen geopende deur
1. Een geopend Woord
2. Een geopend hart
3. Een geopend huis
LiturgiePs. 119 : 84
Schriftlezing: Handelingen 16 : 1-15
Ps. 26 : 8
Geloofsbelijdenis
Ps. 116 : 3 en 9
Ps. 25 : 2
Ps. 133 : 3

Vragen bij de preek zondagmorgen

  1. Wat betekent het dat Christus Zich hier de Zoon des mensen noemt?
  2. Wat wil het zeggen om een verlorene te zijn?
  3. Hoe blijkt het in het leven dat Christus volkomen zalig maakt?

Vragen bij de preek zondagmiddag

  1. Wat zegt vers 13 als het gaat om de vraag: hoe kom ik tot (het ware) geloof?
  2. Waarom is het Evangelie in vers 14 dat niet wijzelf, maar God ons hart opent?
  3. Welke vier geloofsvruchten worden er zichtbaar in vers 15?

Klik hier om naar de pagina met de uitzendingen te gaan. Gezegende diensten toegewenst!