De zondagsschool “En zij brachten kinderkens tot Hem” bestaat al meer dan 60 jaar.
Elke zondag, na de morgendienst, tussen 12.15 uur en 13.15 uur komen kinderen van de gemeente en daar buiten bij elkaar.

We beginnen met gebed en zingen daarna enkele Psalmen en andere Christelijke liederen.
We maken daarbij gebruik van het boekje “Kun je zingen? Zing dan mee” en de liederenbundel van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente.
Na de pauze wordt een verhaal uit de Bijbel verteld. We doen dat in twee groepen: de jongeren groep ( 4 t/m 8 jaar) en de ouderen groep (9 t/m 12 jaar).
Na de Bijbelvertelling doen we een verwerking, een spelletje of er wordt voorgelezen uit de kerkgeschiedenis of een ander boek.

De kinderen moeten elke week een Psalmversje en Bijbeltekst leren. Als ze dit goed doen krijgen ze punten waarmee ze kunnen sparen voor een boek of andere leuke dingetjes. Elk week gaan we rond met een geldbusje. Van dit geld kopen we limonade, snoep en beloningen.

De zondagsschool is aangesloten bij het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken). Zij zorgen voor handreikingen voor Bijbelvertellingen voor de leiding en boekjes met de te leren Psalmversjes en Bijbelteksten voor de kinderen.

Elk jaar vieren we met de kinderen van de zondagsschool en de andere kinderen van de gemeente het kinderkerstfeest. De kinderen zeggen dan teksten en gedichten op en zingen kerst liederen. Het kerstevangelie wordt verteld op eenvoudige wijze, ook is er altijd een spannende vrije vertelling.

Elk seizoen sluiten we af met een dagje weg. Zo zijn we verleden keer een middag naar de speeltuin de Kieviet geweest in Berkel en Rodenreijs waar de kinderen heerlijk hebben gespeeld en gezwommen. We hebben de dag afgesloten met het eten van een Happy Meal bij de Mac Donalds.