Fijn dat ook u interesse toont in de pagina van de zangvereniging. Sinds 2010 hebben we weer twee koren: “Laudate Deo” en “Jedid-Jah”.
“Laudate Deo” is opgericht op 20 september 1967. Jeugdkoor “Jedid-Jah” is de opvolger van Jeugdkoor “Thabor” dat in 1983 is opgericht maar in 1989 is opgehouden te bestaan. Na Cor Bouw en Hugo van der Meij is thans Michael Spaans dirigent van beide koren.

U / jij bent van harte welkom onze repetities eens bij te wonen. Probeer het eens! We repeteren elke woensdag. “Jedid-Jah” van 19.00 – 19.45 uur en “Laudate Deo” van 20.00 – 22.00 uur.

Het bestuur bestaat uit:

C.Pronk, voorzitter
Joke Ammeraal-Teske, secretaresse
J.Pijl-Boeser, penningmeesteresse
J.M. de la Rie-Taal, muziekarchivaris

Voor meer info:laudatedeo.secretariaat@live.nl

Volg ons op facebook:facebook.com/zangvereniginglaudatedeo