Door de aangescherpte Corona maatregelen van de overheid is het helaas niet langer mogelijk om tot DV 1 juni als gemeente samen te komen, zoals we dat de afgelopen weken gewend waren. Vanaf komende zondag, 29 maart, zullen in de diensten daarom in principe alléén de predikant en de kerkenraadsleden voorzover mogelijk en met zo nodig enkele gezinsleden, aanwezig zijn. Dat geldt ook de koster en de organist. De diensten zullen op de gebruikelijke tijden worden uitgezonden via onze website.

In principe blijft het voor rouwsamenkomsten en huwelijken mogelijk om met maximaal 30 personen aanwezig te zijn in een dienst, maar is het niet de bedoeling dat bij een reguliere kerkdienst deze bovengrens bewust wordt gezocht. Uitgangspunt is dat een kerkdienst mag worden belegd in een zo klein mogelijke eenheid als noodzakelijk is. Dat kan dus per gemeente verschillen. Wie door de genomen maatregelen in persoonlijke gewetensnood komt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de predikant of één van de andere kerkenraadsleden.

De HEERE geve dat we elkaar zo snel als mogelijk is weer mogen ontmoeten in Zijn Huis. En zolang dit niet kan, laten we elkaar veel mogen ontmoeten aan Zijn genadetroon, om te smeken om Gods ontferming naar ziel en lichaam.