Scheveningen

Live uitzending

Luister iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten. Deze zijn te beluisteren om 10.30 en 17.00 uur.

Door een kleine bijdrage kunt u ons helpen om de diensten via de digtale weg in stand te blijven houden.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom op rekeningnummer
NL08 INGB 0000 146443 t.n.v.Penningmeester Chr.Geref. Kerk ’s-Gravenhage-Scheveningen
Hartelijk dank!

Wanneer de ingebouwde media player niet werkt kunt u gebruik maken van onderstaand links:

Windows Media Player stream
iTunes stream
Winamp stream

  • woensdag 18 juli 2018 - Efeziers 6:13-15
    Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes. -- Efeziers 6:13-15