Scheveningen

Jeugdclub Nathanaël

De Jeugdclub Nathanaël is een club voor kinderen van 10 tot 15 jaar en is opgericht op 27 juli 1977.

De club wordt elke 2e en 4e vrijdag in de maand gehouden van 19.00 tot 21.00 uur.

Elke clubavond wordt er begonnen met een bijbels/actueel onderwerp dat door een van de leden wordt gemaakt. Dit onderwerp zal besproken worden aan de hand van een schets.

Na het behandelen van het bijbelse gedeelte wordt er een pauze gehouden waarna er voor de jongens (zaag/timmer/balspel bij mooi weer etc.) activiteiten en voor de meisjes (knutsel) activiteiten zijn.

Wat zullen we dit jaar gaan maken? Kom in het nieuwe seizoen ook naar de club en je zult dan horen waar we nu mee aan de slag gaan!
Iedereen is van harte uitgenodigd en vriendjes/vriendinnetjes zijn altijd welkom!

Hartelijke groet,
Leiding van de Jeugdclub Nathanaël

  • dinsdag 20 november 2018 - Zacharia 8:16-17
    Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de […]