Gasten,

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is, kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat wij u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden.

U kunt met de diensten meeluisteren zondags om 10.00 uur en 17.00 uur via de volgende link : klik hier

Gemeenteleden en vaste bezoekers

Onze eigen gemeenteleden en vaste bezoekers krijgen gelegenheid om de erediensten te bezoeken. Hiervoor dient u zich wel te houden aan de landelijke regels vanuit het RIVM en aanvullend onderstaande maatregelen die wij hebben genomen.

  • Om de erediensten te bezoeken moet u zich vooraf aanmelden. Aanmelden houdt in dat u bevestigt geen klachten te hebben. Heeft u wel klachten, dan blijft u thuis.
  • U heeft vaste zitplaatsen. Deze zijn zo geplaatst dat er voldoende afstand gehouden kan worden. Houd u zich ook aan deze plaatsen.
  • Diegenen die niet onder een dak wonen dienen zich strikt aan de 1,5 meter dienen te houden.
  • Op aanwijzen van de koster verlaat u na afloop van de dienst bank voor bank de kerk. Zolang u geen aanwijzing krijgt, blijft u in de bank wachten.

Gezondheidscheck

Conform de richtlijnen dient vooraf er een gezondheidscheck plaats te vinden. Wanneer u dat doet, is dat voor ons een teken dat de door de overheid verplicht gestelde gezondheidscheck is uitgevoerd. Deze verantwoordelijkheid kan de kerkenraad niet anders dan bij u als gemeentelid zelf neerleggen.

Aanmelden houdt in dat u na lezing van onderstaande gezondheidscheck bevestigt geen klachten te hebben:

  1. heeft u klachten als hoesten, (neus)verkoudheid, koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheidsklachten?
  2. heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. is in de afgelopen 7 dagen middels een test het coronavirus bij u vastgesteld?
  4. heeft u een huisgenoot die drager was van het coronavirus en heeft u de afgelopen 14 dagen contact met deze persoon gehad terwijl hij nog klachten had?
  5. bent u in quarantaine omdat u in direct contact bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Beantwoord u een of meer van deze vragen met JA, dan dient u thuis te blijven.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.