Onze gemeente behoort tot de Classis ‘s-Gravenhage  en de Particuliere Synode van het Westen.
Wij zijn een gemeente met ongeveer 200 leden. De diensten worden iedere zondag gehouden om 10.00 uur en 17.00 uur.

Kerk
Prins Mauritslaan 15 / Van Hoornbeekstraat 128
2582 LK Scheveningen
Tel: 070 – 3547744

Contactpersonen

Predikant 

Koster J.W.Taal
e-mail: koster@cgk-scheveningen.nl

Scriba C.Pronk
Email: scriba@cgk-scheveningen.nl

Penningmeester C.E.J. van de Wetering
Email: penningmeester@cgk-scheveningen.nl

Bankrekeningen

ING: NL08 INGB 0000 1464 43
t.n.v. Penn. Chr. Geref. Kerk te ’s-Gravenhage-Scheveningen


Heeft u vragen over de website? Mail naar info@cgk-scheveningen.nl