Scheveningen

Contact

Onze gemeente behoort tot de Classis ‘s-Gravenhage  en de Particuliere Synode van het Westen.
Wij zijn een gemeente met ongeveer 200 leden. De diensten worden iedere zondag gehouden om 10.30 uur en 17.00 uur.

Kerk
Prins Mauritslaan 15 / Van Hoornbeekstraat 128
2582 LK Scheveningen
Tel: 070 – 3547744

Contactpersonen

Predikant 

Koster J.W.Taal
Tel: 070-3524432
e-mail: koster@cgk-scheveningen.nl

Scriba C.Pronk
Email: scriba@cgk-scheveningen.nl

Penningmeester C.J.G.v.Rossum
Tel. 070-3462191
Email: penningmeester@cgk-scheveningen.nl

Bankrekeningen

ING: NL08 INGB 0000 1464 43 / Rabobank NL25 RABO 0357 6002 90
t.n.v. Penn. Chr. Geref. Kerk te ’s-Gravenhage-Scheveningen


Heeft u vragen over de website? Mail naar info@cgk-scheveningen.nl

 


 

  • dinsdag 20 november 2018 - Zacharia 8:16-17
    Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de […]