Sinds zaterdag is er veel commotie in de media over het feit dat kerken de achterliggende week geen beperkende maatregelen hebben gekregen. Dat veroorzaakt in de samenleving boosheid en onbegrip. Een en ander heeft er toe geleid dat minister Grapperhaus vanmorgen heeft overlegd met vertegenwoordigers van een deel van de kerken. Daarin is afgesproken dat kerken op basis van vrijwilligheid o.a. de bezoekersaantallen weer zullen beperken. Naar verwachting zal hierover a.s. woensdag tijdens een Kamerdebat over de Coronawet worden doorgesproken. Voor alle duidelijkheid: de kerkenraad heeft hierover uiteraard nog geen standpunt ingenomen.

Maar mede met het oog op de ontwikkelingen en de nood der tijden zal er DV morgenavond (6 oktober) van 19.00 uur tot ca. 19.30 uur een bidstond worden uitgezonden vanuit onze kerk waarin onze predikant zelf hoopt voor te gaan. Wat kunnen we immers in deze omstandigheden beter doen als gemeente dan samen dit alles aan de Heere voor te leggen en Hem vragen om wijsheid?