Skip to main content

Corona maatregelen

Gasten, Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is, kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat wij u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden. U kunt met de […]

Bidstond DV 6 oktober

Sinds zaterdag is er veel commotie in de media over het feit dat kerken de achterliggende week geen beperkende maatregelen hebben gekregen. Dat veroorzaakt in de samenleving boosheid en onbegrip. Een en ander heeft er toe geleid dat minister Grapperhaus vanmorgen heeft overlegd met vertegenwoordigers van een deel van de kerken. Daarin is afgesproken dat […]