Predikant
Ds. W.L. van der Staaij, predikant@cgk-scheveningen.nl

Consulent: Ds. A. Hoekman

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 6 ambtsdragers t.w.:  3 ouderlingen en 3 diakenen.
De taakverdeling binnen de kerkenraad is als volgt:

Ouderlingen:

C. Pronk sr.
E. Ammeraal
G.H.C. van den Berg

Diakenen:
C.Pronk jr.
R. Plugge
A. Bargeman


Kindercrèche
Op zondag is er tijdens de morgendienst gelegenheid uw kind(eren) naar de crèche te brengen, zodat u in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen. Op bid- en dankdag is de crèche ‘s middags geopend.

Er is een leeftijdsgrens aan verbonden: tot 6 jaar.

Wilt u meehelpen of heeft u vragen, neem dan contact op met Mevr. D. Bargeman-Plugge, Tel. 2128079.  Zij is contactpersoon voor de crèche.


Catechisaties
De catechisaties worden gehouden vanaf medio september tot pasen. In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en in de weken van bid- en dankdag wordt er als regel geen catechisaties gehouden. De catechisatie is verdeeld over 2 groepen:

Groep 1, jongelui van 12 t/m 15 jaar
Groep 2, jongelui van 16 jaar en ouder

Belijdeniscatechisanten dienen vooraf contact op te nemen met de predikant. De catechisaties worden door de predikant wekelijks gegeven volgens onderstaand schema:

Dinsdag:
19:00 – 19:45 uur
20:00 – 20:45 uur

Belijdeniscatechisatie
In overleg met de predikant