Scheveningen

Algemene informatie

Predikant
Ds. W.L. van der Staaij, predikant@cgk-scheveningen.nl

Consulent: Ds. A. Hoekman

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 6 ambtsdragers t.w.:  3 ouderlingen en 3 diakenen.
De taakverdeling binnen de kerkenraad is als volgt:

Ouderlingen:

C. Pronk sr.
E. Ammeraal
T. Wakum

Diakenen:
C.Pronk jr.
R. Plugge
A. Bargeman


Kindercrèche
Op zondag is er tijdens de morgendienst gelegenheid uw kind(eren) naar de crèche te brengen, zodat u in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen. Op bid- en dankdag is de crèche ’s middags geopend.

Er is een leeftijdsgrens aan verbonden: tot 6 jaar.

Wilt u meehelpen of heeft u vragen, neem dan contact op met Mevr. D. Bargeman-Plugge, Tel. 2128079.  Zij is contactpersoon voor de crèche.


Catechisaties
De catechisaties worden gehouden vanaf medio september tot pasen. In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en in de weken van bid- en dankdag wordt er als regel geen catechisaties gehouden. De catechisatie is verdeeld over 2 groepen:

Groep 1, jongelui van 12 t/m 15 jaar
Groep 2, jongelui van 16 jaar en ouder

Belijdeniscatechisanten dienen vooraf contact op te nemen met de predikant. De catechisaties worden door de predikant wekelijks gegeven volgens onderstaand schema:

Dinsdag:
19:00 – 19:45 uur
20:00 – 20:45 uur

Belijdeniscatechisatie
In overleg met de predikant


 

  • woensdag 18 juli 2018 - Efeziers 6:13-15
    Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes. -- Efeziers 6:13-15