Scheveningen
  • dinsdag 19 februari 2019 - Efeziers 5:33
    Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. -- Efeziers 5:33