Scheveningen
  • vrijdag 26 april 2019 - Romeinen 6:8-9
    Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. -- Romeinen 6:8-9