Scheveningen

Home

Goedendag,

Welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Thaborkerk te Scheveningen.
Op onze website laten wij u enigszins kennismaken met onze gemeente. U vindt een overzicht van de preekbeurten, activiteiten, nieuws, adressen en een meditatie over een gedeelte uit de Bijbel.
Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die actief zijn binnen onze gemeente.

Wij hopen met deze website u een indruk te geven over onze gemeente en hopen u in onze kerkdiensten te mogen begroeten. U bent hartelijk welkom. De diensten beginnen ’s-morgens om 10.00 uur en ’s-middags om 17.00 uur. Het adres van ons kerkgebouw:

Prins Mauritslaan 15
2582 LK Scheveningen.

  • dinsdag 20 augustus 2019 - Psalmen 61:3-5
    Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn. Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, een sterke Toren voor den vijand. Ik zal in Uw hut verkeren in eeuwigheden; ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene Uwer […]